Samiska förnamn försvinner

För att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling, samt genom assimilering har många samer bytt efternamn. Det har också varit lättare att ha ett svenskt efternamn än samiskt i Sverige.

Dr. Märit Frändén vid Uppsala universitet har konstaterat att de vanligaste efternamnen bland samer är Andersson, Johansson, Nilsson, Larsson tätt följd av Persson.

Men, än vanligare är det med svenska förnamn bland samer. Många av det som brukar kallas för samiska förnamn har dessutom ett svenskt ursprung som Ristin för Kristina, Mihkkal för Mikael osv. De genuina samiska förnamnen som Aslak och Apmut håller på att försvinna

0 kommentarer: