Svenska regeringen anser att diskriminering mot samer inte skall prioriteras!

Svenska regeringen anslår årligen 10 miljoner kronor till centra som arbetar mot diskriminering. Medlen ges av regeringen till Ungdomsstyrelsen som beslutar om hur medlen skall fördelas. För 2011 har Ungdomsstyrelsen beslutat att nästan allt av regeringens 10 miljoner skall ges till antidiskrimineringscentra i södra Sverige.


Ungdomsstyrelsen ger ingenting till Sveriges nordligaste antidiskrimineringsbyrå Verddeviessu för 2011. Handläggaren Khaled Assel motiverar beslutet med att diskriminering mot samer inte ligger i svenska regeringens prioriteringsområde.


Landstingen och ett stort antal kommuner i Norrland anser dock att Verddeviessu fyller en så viktig funktion att de kommer att stödja Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism år 2011.


Verddeviessu har begärt att Ungdomsstyrelsen omprövar sitt beslut.

0 kommentarer: