Verddeviessu goes coastal

Enligt Verddeviessus källor kommer Röda korsets antidiskrimineringsbyrå i Luleå att läggas ner under 2011. Röda Korset i Sverige har under de senaste två åren drabbats av flera skandaler med korruption, förskingring av miljonbelopp, enorma arvoden, rättegångar och minskade intäkter.

Röda korsets nedläggning av Antidiskrimineringsbyrå i Luleå kommer att innebär att Verddeviessu blir den enda kvarvarande antidiskrimineringsbyrån i Norrbottens län. Det i sin tur innebär att Verddeviessu kommer att få ett större ansvarsområde än tidigare och till stora delar måste lägga om sin verksamhet. Det förväntas att under 2011 kommer Verddeviessu att få mer att göra längst Norrlandskusten.

0 kommentarer: