Utökning av samiska förvaltningsområden 2012


Alliansregeringen har till rikdagen överlämnat årets budgetproposition. I budgetförslaget finns avsatta medel för att minska främlingsfientlighet i Sverige.


Regeringens ambition är att fortsätta utvidgningen av förvaltningsområdena (kommuner och landsting med särskilda rättigheter för finsk-, samisk- eller meänkielitalande) genom att möjliggöra att fler kommuner kan att ansluta sig.

Genom en permanent ökning av statsbidraget till nya kommuner och landsting med två miljoner kronor, från 56,25 milj kr till 58,25 milj kr, kommer fler enskilda att omfattas av det förstärkta minoritetsskyddet. Anslaget höjs från och med 2012.

Källa: Regeringskansliet

0 kommentarer: