Pridefestival är inget för Sametinget i Norge


Sametinget har för första gången deltagit i Pridefestivalen i Stockholm genom flera styrelseledamöter. På Sameradions hemsida har dock Sametingets deltagande i Pridefestivalen vållat en omfattande debatt… läs själv hela debatten

Sametinget i Norge Vice Ordförande Laila Susanne Vars säger till Samisk TV Oddasat att Pridefestivalen är inget för Sametinget i Norge Sametinget i Norge har aldrig deltagit i en Pridefestival och planerar inte heller att göra det. Läs mer på Oddasat

Källa: Oddasat.se

0 kommentarer: