11 september förändrade Urfolksvärlden

I dag är det 10 år sedan terroristangreppet i New York inträffade. Det var en dag som förändrade situationen för många urfolk runt om i världen. Nya terroristlagar infördes i de flesta länder. Fast i vissa länder kunde de nya terroristlagarna användas som nya legala medel mot urfolk.

Främst urfolk i länder i Asien och Afrika har drabbats genom tillfälliga arresteringar på lösa grunder och begränsad rörlighet genom tillkomst av terroristlagstiftning. Men, även i länder so Chile i Sydamerika har mapucheindianer och deras ledare fängslats på oklara grunder och med hänvisning till den nya terroristlagen.

Även flera urfolks möjligheter att komma till tals i FN har begränsats. USA har infört strängare krav på visa och tuffare passkontroller vilket gör att flera urfolksgrupper har haft det svårt att närvara vid FNs permanenta Urfolksforum i New York.

Foto: FN Paulo Filgueiras

0 kommentarer: