Diskriminering av samer uppmärksammas i Kanada


Diskriminering av urfolk uppmärksammas på olika håll i världen. 17 åriga Cora Brancato, Toronto, Kanada, skriver just nu om Diskriminering av samer i ett First Nations Project. För projektet vill hon ha svar av så många samer som möjligt på frågan:

“Do or have you experienced any discrimination based on your Sami heritage?
Har du eller upplever du diskriminering på grund av ditt samiska arv?”


Ditt svar skickar du på engelska, norska eller svenska till e-postadress:

0 kommentarer: