Diskriminering av samer i sjukvården – Nytt projekt av Västerbottens läns landstingI Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering (EtnO) rapport ”Diskriminering av samer” (DO Rapport 2008:1) rapporteras om diskriminering av samer i sjukvården. Det rapporterades att samebarn i kontakt med sjukvården fått förnedrande kommentarer av skuvårdspersonal som exempelvis  ”prata svenska, vi lever i Sverige”, ”kan barnet bara samiska?” och ”när ska det här barnet lära sig svenska?” (DO Rapport 2008:1 s. 30) Andra erfarenheter är att sjukvården inte alltid upplevs ha kunskap om och förståelse för samisk familjesammanhållning. Ett exempel på detta ”är en kvinna som berättar om när en nära anhörig låg för döden och sjukvårdspersonalen kommenterade familjebesöken med ”måste hela familjen komma dragandes hit”. (DO Rapport 2008:1 s. 30) Ett annat exempel på motvilja är en händelse som ägde rum på ett äldreboende där det på en av toalettdörrarna fanns en skylt med texten ”hivset”, som betyder toalett på samiska. Personalen protesterade mot skylten med motiveringen att ordet påminde om HIV, vilket resulterade i att skylten togs ner.” (DO Rapport 2008:1 s. 31)


Även inom akutsjukvården har samer menat att det finns ett särskilt glesbygdsproblem för just samer som lever långt från vägar och kommunikationer. Men, nu ska det bli ändring på detta.

Regeringen har i går 19 september 2011 fattat beslut att låta Västerbottens läns landsting utveckla en modell för att förbättra akutsjukvården i glesbygden med inriktning på samer.

Modellen bygger på att samebyar, lokala helikopterföretag, fjällräddningen och sjukvårdspersonal utbildas i prehospitalt akut omhändertagande. Tanken med satsningen är att öka tryggheten för samer i deras arbete men också för att öka tryggheten för turister, fjällvandrare och jägare som befinner sig i glesbygden. Arbetet ska genomföras tillsammans med Jämtlands läns landsting och med Norrbottens läns landsting.

För att genomföra projektet tilldelas Västerbottens läns landsting 1 250 000 kronor. Projektet sträcker sig mellan 2011-2013.

Läs mer här

Källa: Regeringskansliet

0 kommentarer: