Pridefestival stöds inte av majoriteten av samer

Sametingets deltagande för första gången i Pridefestivalen i Stockholm har vållat stor debatt på olika håll. Samen Per Eric Simma har engagerat sig djupt på motståndarsidan i debatten med flera inlägg, menar att deltagande i pridefestivalen inte stöds av majoriteten av samer och själv bloggar om saken.

Per Eric Simma sammanfattar själv sin ståndpunk
”Jag anser nog att en av grundfrågorna fortfarande är för lite debatterad, ska verkligen Sametingets styrelse delta på Pride. Har fortfarande tre argument för ett nej:

1.        Sametingets väljare har inte fått ta ställning till frågan, och då vet inte de valda ledamöterna om de har väljarnas stöd i frågan.DÅ borde de inte hävda att de representera sina väljare, utan möjligen åka dit privat.
2.      Om Sametinget åker på Pride för att stödja mänskliga rättigheter för HBT personer, måste de rimligen också åka på Jesusmanifestationen för att stödja samma kamp för de Kristna samerna. Eller så gör de som jag förespråkar, stannar hemma i båda fallen. Sametinget kan INTE åka omkring och bränna pengar på alla människors mänskliga rättigheter.
3.    Forskning visar att människor som varit förtryckta i t ex Afrika och som fått självstyre och friheten tillbaks, tyvärr inte nöjer sig med att vara glada, de börjar ge igen och förtrycker motparten. Samma tendenser syns ny inom den sk HBT rörelsen, de räcker inte med att vara glada utan motståndarna måste elimineras eller tystas. Exempel på det finns inom politiken i Sv Kyrkan, och det senaste är motioner (s) som går ut på att endast sådana som bejakar* HBT får anställas!!! ”

Läs mer på Per Eric Simmas blogg

2 kommentarer:

Galaxa sa...

Jag förstår inte vad rubriken har med innehållet att göra? Var någonstans visar ni att "majoriteten" inte stöder Pridefestivalen?

Verddeviessu sa...

I efterhand kan konstateras att rubriken borde haft ett annat innehåll. Vad rubriken ville visa var ett påstående som man kan läsa först om man klickade på länken. Rätteligen borde vi redan i inlägget ha citerat påståendet.