Insatser mot främlingsfientlighet och liknande former av intoleransAlliansregeringen har till rikdagen överlämnat årets budgetproposition. I budgetförslaget finns avsatta medel för att minska främlingsfientlighet i Sverige.

En treårig satsning för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans kommer att genomföras under perioden 2012-2014. 1,5 milj kronor extra per år avsätts för detta.


Källa: Regeringskansliet

0 kommentarer: