Satsning för säkerhet för den judiska minoriteten i Sverige
Alliansen har till rikdagen överlämnat årets budgetproposition. I budgetförslaget finns avsatta medel för att minska den judiska befolkningens utsatthet i Sverige.
Regeringen satsar fyra miljoner kronor för att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten. Den judiska minoriteten vidtar i dag omfattande och kostsamma insatser för att öka säkerheten vid synagogor och judiska arrangemang. Dessa åtgärder behövs för att människor ska känna sig säkra när de exempelvis besöker en synagoga och regeringen satsar därför ett engångsbelopp för att bidra till den judiska minoritetens egna, interna säkerhetsinsatser. Insatserna som finansieras av regeringens satsning ska utformas i samråd med den judiska minoriteten. Detta är en engångssatsning under 2012.

0 kommentarer: