Diskriminering av samer uppmärksammas i ny FN rapport


I dag presenterar FN:s specielle rapportör i urfolksfrågor jurist professorn James Anaya officiellt sin rapport om samernas situation i Sverige, Norge och Finland för FN. Rapporten lägger stor vikt vid att nationalstaterna måste vidta särskilda åtgärder för att stävja och motarbeta diskriminering av samerna.

Rapporten utgör rekommendationer till nationalstaterna Sverige, Norge och Finland. Det är nu upp till respektive regeringar om man vill följa rekommendationerna.

Läs mer här

Rapporten, som publicerades på internet redan på Sveriges nationaldag den 6:e juni 2011, kan du läsa i sin helhet här.

0 kommentarer: