Samiska eller inte i Sameområdet?

Inom fler och fler kommuner i sameområdet har det blivit möjligt att få tala eller skriva på samiska med den lokala förvaltningen. Inom allt fler kommuner finns nu även skyltar på samiska. Men, att få använda sitt modersmål samiska inom sameområdet är ingen självklarhet!

I Tromsö har under en lång tid före det lokala kommunalvalet funnits en intensiv diskussion om Tromsö kommun skall tillhöra det samiska språkförvaltningsområdet eller inte. Det har inte minst i den lokala pressen diskuterats intensivt med många insändare om Tromsö även skall officiellt ha ett samiskt namn ”Romssa”. Den socialdemokratiska majoriteten (Arbeiderpartiet) i Tromsö beslutade i juni 2011 att Trömsö skall tillhöra det språkförvaltningsområdet.  En ansökan inlämnades om att Tromsö skall inlämmas i det samiska språkförvaltningsområdet. Mot beslutet stod partierna Høyre, Fremskrittspartiet och Venstre.

Efter veckans kommunalval i Norge är det nu inte säkert om Tromsö blir Romssa eller om Tromsö skall ta tillbaka sin ansökan. Saken kommer att avgöras på nästa kommunalfullmäktigemöte i Tromsö.

Frågan är om Partiet Høyres logo i valet passar in på Tromsö ”Möjligheter för alla”?

0 kommentarer: