Samisk återbegravning efter gravplundring


År 1915 grävde professor Kristian Emil Schreiner upp 94 samiska skellett från en samisk kyrkogård i Neiden, Nordnorge. Samtliga skellett samlades ihop i säckar och fraktades ner till Oslo universitets anatomiska institut där rasforskning bedrevs.
Nu 96 år senare återbegravdes de skoltsamiska kvarlevorna av den Rysk-Ortodoxa kyrkan denna vecka. Detta eftersom kvarlevorna togs upp från den samiska rysk-ortodoxa kyrkogården och skoltsamerna tillhör den rysk-ortodoxa kyrkotron.
Med vid återbegravningen fanns representanter från norska regeringen, Oslo universitet och Sametinget. Vid begravningen höll  Vice rektorn för Oslo universitet Ragnhild Hennum ett tal med orden ” Dette skulle aldri ha skjedd, vi beklager det dypt. Ingen motiv kan rettferdiggjøre en slik handling

Läs mer

Mer om Anatomiskt Institut i Oslo och deras rasforskning kan du läsa här

Källa: Universitetas www.universitetas.no

Foto:  Официальный информационный ресурс Русской Православной Церкви в США

0 kommentarer: