UNESCO:s Internationella Modersmålsdag – Samiska språket hotat efter år av diskriminering

Den 21:a februari är det den Unesco:s Internationella Modersmålsdag. Det var år 2000 som Unesco införde den internationella modersmålsdagen för att främja världens alla språk. I dag talas det omkring 6 700 olika språk. Hälften av dessa språk hotas försvinna.

Sedan andra världskriget har 229 språk dött ut. 204 språk talas av mindre än 10 personer i dag. 184 språk talas av mellan 10 och 50 personer som exempelvis Pitesamiskan.

Enligt Unesco:s beräkningar kommer 3 350 språk att dö ut inom de närmaste 100 åren. Till dessa hör alla de samiska språken. Efter år av assimilering av den samiska kulturen och diskriminering av de samiska språken är de på väg att försvinna.

Verddevissu arbetar för alla diskrimineringsgrunder. I tillägg arbetar Verddeviessu för att diskriminering av språk – språkdiskriminering – ska bli en diskrimineringsgrund i lagstiftningen.

0 kommentarer: