Att få tala samiska är en mänsklig rättighet för samer?????

Rätten att använda samiska är en mänsklig rättighet. Rätten till att inte bli diskriminerad på grund av det språk man talar är också en mänsklig rättighet. Det är också en mänsklig rättighet att få använda sitt språk i utbildningen.

Rätten att använda samiska och att inte bli diskriminerad på grund av det språk man talar finns fastslaget i flera internationella konventioner som i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, Konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s Barnkonvention, ILO konvention 169 och FN:s Urfolksdeklaration.

Men, språklagstiftningen i de Nordiska länderna går inte lika långt som de olika konventionerna. Språkdiskriminering utgör inte ens en diskrimineringsgrund. Utan skydd och möjlighet att få använda sitt språk blir det lätt hotat. Därför tillhör de samiska språken som utpekade av UNESCO som mycket hotat språk.

Här kan du se en karta över världens alla hotade språk!

0 kommentarer: