DO får sparken!

Högste chef för Diskrimineringsombudsmannen (DO) är Katri Linna. Linna började sin chefskarriär som kanslichef hos Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. År 2005 utnämndes hon till DO. DO omformades 2009 till vad många kom att kalla för Super DO, dvs en sammanslagning av de dåvarande ombudsmännen DO, JämO, Handikapp­ombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Under sin tid som Super DO kom Linna att kritiseras hårt för sitt chefskap. Tidningen Chef för fackförbundet Ledarna utsåg henne till Sveriges sämsta chef 2009.

Nu två år senare efter den stora sammanslagningen av ombudsmännen fick Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna i dag sparken av regeringen. Processen att utse en ny DO kommer att ta sin tid. Intill dess kommer tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden och tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket Håkan Sandesjö att vikariera på posten.

Regeringens beslut att sparka Katri Linna har av många varit väntad. Men, den stora frågan kvarstår om inte myndigheten Super DO och dess organisation bör ses över. Super DO har visat sig vara byråkratisk, tungrott och med långa handläggningstider. Super DO har många fördelar som exempelvis att det är lätt att bara ha en ombudsman i diskrimineringsfrågor att vända sig till. Dock får de som vänder sig till DO vänta länge på svar. I många fall flera år. Kampen mot diskriminering är central. Därför behövs både en fungerande diskrimineringslagstiftning och en stark DO. Men, vad ska man med en fungerande diskrimineringslagstiftning när inte DO fungerar.

Läs mer på DO:s hemsida

Läs mer på regeringens hemsida

Källa: TT (www.tt.se)

0 kommentarer: