Rapport skrämmer Samevärlden

Den nya ”Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk” har funnits i ett år. För de fyra nordligaste kommunerna i Norrbottens län har en liknande lag funnits under flera år. Lagen säger i stort att 17 kommuner i Sameområdet skall ha service på samiska. Detta är en skyldighet för kommunerna och en rättighet för samisktalande. För att ha service på samiska erhåller kommunerna mellan 750.000 och 1.000.000 kr årligen.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har kontrollansvar att lagen följs. Nu visar en ny rapport, som presenterades denna vecka av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, att bara 1/3 av medlen till samisk språkservice går till service på samiska. Frågan är vart tar 2/3 av resterande pengar vägen?

Rapporten nu överlämnats till Integrationsminister Erik Ullenhag.

Ladda ner rapporten här

Läs mer

Foto: Johan Ödmann


0 kommentarer: