Partiledare vill göra upp med det historiska förtrycket och diskrimineringen mot samerna


Partiledare Lars Magnus Ohly för Vänsterpartiet var den första partiledare som besökt Sametinget. Vid hans anförande i dag i Sundsvall till Sametingets plenum ställde Partiledare Lars Magnus Ohly 5 krav på Sverige och Sveriges Riksdag.

Partiledare Lars Magnus Ohly 5 krav på Sverige och Sveriges Riksdag:

1. Sverige måste göra upp med historien och erkänna det språkliga och kulturella förtrycket mot samerna,

2. Konflikter mellan samer och icke-samer lär inte upphöra men skall handskas med ömsesidig respekt,

3. Stärk Sametingets ställning som folkvalt parlament,

4. Sverige måste ratificera ILO konvention 169,

5. Öka samverkan mellan Riksdag och Sametinget.

0 kommentarer: