Anti-samiska politiker påstår ofta att samerna inte är ett urfolkSverigedemokraternas tidigare förespråkare i Jämtland och Härjedalen har påstått det! Flera av Framstegspartiets företrädare i Norge har påstått det!

Vad har de påstått?

Jo, att samerna inte är ett urfolk!

Samerna bor även på Kolahalvön i nordvästra Ryssland i Murmansk län. Murmansk läns högste politiker är Guvernör Dmitrij Dmitrijenko och motsvaras av vår landshövding (fast med större makt). Guvernör Dmitrij Dmitrijenko hade i veckan inbjudit olika etniska minoriteter i Murmansk län för att höra hur deras situation ser ut. Efter mötet uttalade Guvernör Dmitrij Dmitrijenko till media att han inte anser att samerna är ett urfolk i Murmansk eller Ryssland. Enligt Guvernör Dmitrij Dmitrijenko har samerna på senare tid invandrat från Skandinavien.

Så, nu finns det även en politiker i Ryssland som påstår att samerna inte är ett urfolk!

Vad är då ett urfolk?

Definition av urfolk enligt Artikel 1 ILO konvention 169

“a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations;

“b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.”

Den definition svenska regeringen antagit överensstämmer med ILO konvention 169 om urfolk och är ” "ett ursprungsfolk ha en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande”. Sveriges Riksdag har dessutom 1992 beslutat att samerna är ett urfolk i Sverige.

Varför vill inte alla politiker erkänna att samerna är ett urfolk?

Kan det vara att samerna har särskilda internationella rättigheter som urfolk? Kan det vara att anti-samiska politiker vill framhäva sitt det ”vita” eller majoritetsfolkets ursprung och anknytning till nationen? Eller …

0 kommentarer: