FN:s Rapport 2011 om samernas situation och diskriminering
FN:s specielle rapportör i urfolksfrågor James Anaya har 2011 framlagt rapport ”The situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland” UN Human Rights Council A/HRC/18/XX/Add.Y

Rapporten behandlar bl.a. om diskriminering av samer och ett stort antal andra frågor. FN:s specielle rapportör hänvisar i visa delar till ”FN:s Kommittén för avskaffande av rasdiskriminerings” rekommendationer till regeringarna i Finland, Norge och Sverige om samerna.

Rapporten kan i sin helhet läsas här

0 kommentarer: