Verddeviessu Bloggs öppnande

Veddeviessu Blogg kommer att öppnas med sitt första inlägg den 20 februari kl. 22.00 i enlighet med den verksamhetsplan som finns. Veddeviessu Blogg kommer att kontinuerligt informera om aktuell diskriminering och rasism mot samer, samt att bidra till diskussionen varför diskriminering och rasism mot samer finns i dag och vad kan göras för att motverka diskriminering och rasism mot samer.

Verdeviessu stöds av staten och ett stort antal landsting samt kommuner i norra Sverige. Antalet som stöder Verddeviessu ökar kontinuerligt vecka för vecka. Förhoppningsvis blir även du en av dem!

0 kommentarer: