Västerbottens läns landsting arbetar mot rasism

Västerbottens Läns Landsting har beviljat medel för Verrdeviessus arbete mot rasism och diskriminering.

0 kommentarer: