Samiskt Center mot diskriminering och rasism grundat

Samer från Norrbotten i norr till Skåne i söder samlades i dag i Stiftsgården, Skellefteå, för att diskutera diskriminering och rasism mot samer. Mötet resulterade i bildandet av organisationen Verrdeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism. Mötet utsåg styrelse, stadgar, arbetsordningar och ett stort antal policyprogram. Till ordförande för den nya samiska centret Verddeviessu utsågs samejuristen Lars-Nila Lasko.

Mer om Verddeviessus bildande kan du läsa på www.verddeviessu.org

0 kommentarer: