Sameradion informerar om Samiskt Center mot Diskriminering och Rasism

Sameradion har informerat om Riksorganisationen Same Ätnams (Riksorganisationen Same Ätnam) initiativ till att starta en varaktig verksamhet mot samisk diskriminering och rasism. Aldrig tidigre har ett sådant initiativ tagits.


Du kan läsa mer om SR Sameradions inslag här.


Källa: SR Sameradion

0 kommentarer: