Jämtlands Läns Landsting arbetar mot diskriminering och rasism av samer

Jämtlands Läns Landsting beviljar medel för en varaktig verksamhet mot diskriminering och rasism av samer. Samiskt Center mot diskriminering och rasism kan nu bli en realitet!

0 kommentarer: