Samiska språket diskrimineras trots lagskydd

Riksdagen antagit en samisk språklag 2010 som ger samiskan officiell status i det samiska förvaltningsområdet. Det samiska förvaltningsområdet består av 18 kommuner i Norrland. Det beror helt och hållet på kommunerna i det samiska förvaltningsområdet om lagen skall uppfyllas och ge samiskan officiell status.

Enligt en undersökning denna vecka, av sameradion i Sverige, följs inte lagstiftningen.

Verddeviessu kan nu avslöja, efter en rundringning, att många kommunchefer och kommunalråd inte ens vet vad samiska språklagen betyder eller innehåller. Inte undra på att kommuner bryter mot språklagen!

0 kommentarer: