Samebarn diskrimineras trots lag och internationella konventioner

Sverige har undertecknat och förbundit att följa två av Europarådets konventioner om nationella minoriteter. I tillägg har FN:s Barnkonvention ett särskilt stadgande om urfolksbarns rätt till sitt språk och sin kultur. Som följd av Europarådets konventioner har riksdagen antagit Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen skall stärka barns utveckling av kulturell identitet och barns egna minoritetsspråk. I riktlinjer med lagen skall kommuner erbjuda samisk förskola.

Det samiska förvaltningsområdet har varit inlandskommuner i Norrbottens län. För ett år sedan utvidgades det samiska förvaltningsområdet med ytterligare 14 kommuner i Västerbottens- och Jämtlands län.

Enligt en undersökning av sameradion i Norge och Sverige följs inte lagstiftningen. Av de 14 kommunerna ges bara utbud om samisk förskola i två av dessa kommuner.

Det finns dock inget straff eller påföljd för de kommuner som inte följer Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Läs mer

Källa: SR Sámi Radio och NRK Sápmi.

0 kommentarer: