Övergrepp mot romer kartläggs

Integrationsminister Erik Ullenhag säger till SVT att regeringen ska ta fram en rapport om de övergrepp som romer utsatts för i Sverige. integrationsminister Erik Ullenhag säger vidare att de samhällsinstitutioner som har haft ansvar för övergreppen ska pekas ut.

Regeringens Delegation för romska frågor har tidigare uttalat att man önskat en Sanningskommission om romerna. Nu blir det inte så. Men, rapporten i stora drag kommer att fylla samma funktion.

Bland romerna är det delade meningar om den tilltänkta rapporten. Ordförande för Internationella romska och resandes kvinnors forum, Rosita Grönfors säger till TT ”Jag tycker att de ska strunta i det som har hänt, det är historia. Jag vill att regeringen bryr sig om de romer som diskrimineras i dag i stället.”

Källa: SVT Rapport och TT (www.tt.se)

0 kommentarer: