Sveriges nordligaste Anti-diskrimineringsbyrå har nu blivit störst i Sverige


I antal medlemmar, antal supporters på Facebook och antalet ärenden per år har Verddeviessu nu blivit Sveriges största Anti-diskrimineringsbyrå. Verddeviessu har fler ärenden än genomsnittet för en Anti-diskrimineringsbyrå och antalet ärenden bara ökar.

Det kan kanske vara naturligt att tro att den största Anti-diskrimineringsbyrån ligger i södra Sverige och i invandrartäta områden såsom Rosengård, Hisingen, Tensta eller i någon stad i södra Sverige. Men, så är inte fallet. Antalet ärenden av intolerans i Norra Sverige har gjort att den största Anti-diskrimineringsbyrån ligger i norra Sverige. Det som gör Verddeviessu till Sveriges största Anti-diskrimineringsbyrå är 1 500 Supporters på Facebook, 110 medlemmar, 7 volontärer och över 200 ärenden av intolerans per år, varav 47 diskrimineringsärenden.

 Läser man statistik, antalet diskrimineringsärenden och verksamhet så är Verddeviessu Sveriges största Anti-diskrimineringsbyrå. Ekonomiskt är doch Verddeviessu Sveriges minsta Anti-diskrimineringsbyrå med en mycket liten budget.

0 kommentarer: