Dramatiskt forskningsresultat om diskriminering mot samer


Medan 3,5 % av majoritetsbefolkningen känner sig utsatt för diskriminering är talet för den samiska befolkningen hela 35 %.
En ny studie gjort av forskare Kertil L. Hansen vid Tromsö Universitet. Studien utgör Hansens doktorsavhandling och baserar sig på en intervju av över 12 000 samer. Eftersom den samiska befolkningens population är så liten innebär det att studien är statistiskt säkerställd.
Studien visar vidare att etnisk diskriminering är relaterat till sämre hälsostatus för den samiska befolkningen än för samhället i övrigt. Till forskning.no säger forskare Hansen att talen för etnisk diskriminering är dramatiska. Enligt Hansen är konsekvenserna av etnisk diskriminering ökad psykisk stressnivå i form av depressioner och ångestsymptom. Vidare visar studien att etnisk diskriminering är relaterat med dålig självkänsla.
Undersökningen visar att grupper av samer är mer utsatta än andra och upplever dubbelt så stor diskriminering som majoritetsbefolkningen under de sista åren.
Läs mer på www.forskning.no
Källa: Forskning.no

0 kommentarer: