Narviks kommun vill inte ha samiska namn
Kommunstyrelsen i Narviks kommun har nyligen beslutat att föreslå till Narviks kommunfullmäktige att samiska namn inte får vara officiella i kommunen.  Bakom förslaget ligger kanslichefen i Narvik, Wiggo Lauritzen. Han menar att Narvik bara skall ha ett norskt namn trots att det ligger inom Sameområdet. Att namnet Narvik kommer ursprungligen från samiskan har ingen betydelse.

Kanslichefen i Narviks kommun, Wiggo Lauritzen, har gått ett steg längre och föreslagit att alla tätområden inom kommunen endast får ha norska namn. Wiggo Lauritzen avvisar förslag om att bebyggda områden inom Narviks kommun skall ha både samiska och norska namn.

Men, frågan är fortfarande öppen. Samtliga partier har, trots sin enighet, reserverat sig mot beslutet. Frågan om Narvik skall även få ett officiellt samiskt namn avgörs slutligt på Narviks kommunfullmäktige den 21:a juni 2011.

Läs mer här!

Om samiska namn i Narvik - läs här!

Källa: FR - Fremover

0 kommentarer: