Diskrimineringsombudsmannen har efter 25 år information på samiska

Diskrimineringsombudsmannen arbetar för att diskriminering inte ska förekomma i samhället och för att alla människor ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter. Information om DO:s verksamhet har funnits under 25 år på svenska och engelska. DO tillskapades år 1986.
Nu 25 år senare har DO översatt sin webbplats till de nationella minoritetsspråken, bland annat samiska.

Här är länkar till DO:s sidor på samiska:


Men, Umesamer och Pitesamer bör inte räkna med att kunna läsa DO:s information på sitt modersmål.

Bild: Tf. Diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö

0 kommentarer: