Dagens meddelande på Instagram

Dagens meddelande på Instagram:


Tankeexprimentet Norrmän i minoritetSametingspresidenten i Norge, Aili Keskitalo, vände upp och ner på alla norska värderingar inför statsminister, landshövding, politiker och näringslivschefer vid näringslivskonferensen ”Agenda Nordnorge”  i Bodö, Norge.

Vid hennes tal tog hon utgångspunkt att vara statsminister och sa ” Hvis jeg skal snakke til dere som statsminister, må jeg ta dere med til et annet sted. Jeg har tenkt å snakke til dere ut fra en tenkt situasjon der samene er i flertall, og der samisk kultur er majoritetsbefolkningen sin kultur og sitt perspektiv".

Syftet med talet var att visa på samernas situation som minoritet i samhället i dag!

Samehat blir arbetsmiljöproblem


Polischef i Norrbotten har anmält till Arbetsmiljöverket att flera poliser i Gällivare mår psykiskt dåligt efter att ha hängts ut som samehatare massmedia och sociala media.
TV 4:as program Kalla Fakta avslöjade brister, långa handläggningstider och nedläggningar i polisens utredningar om hatbrott mot samer. Efter programmet Kalla Fakta har såväl polismyndigheten som poliser, enligt polischefen, känt sig uthängda i såväl press, tv-program som sociala medier. I sociala medier har ett otaligt antal inlägg gjorts om Gällivare-polisens kompetens och agenda.

Hur kan jag ta del av Arbetsmiljöverkets diarium?

Kontakta arbetsmiljoverket@av.se om du vill ta del av Arbetsmiljöverkets diarium eller allmänna handlingar. Du kan även beställa listan med föregående veckas diarieförda ärenden.

Källa:

Arbetsmiljöverket

Stereotyp syn på samerna i nyutkommen bok?


På sociala medier har vållat en stor storm mot författaren Jo Nesbös nya bok ”Mera blod”.

Bokens huvudperson är Ulf som möter samen Mikkel. Här följer ett kort utdrag av boken ”Det var Mikkel som kom. Han var lätt att känna igen på sin hjulbenta, vaggande gång. Och resten var som alla andra samer som jag sett; liten, tätt svart hår med smala ögon i ett brett ansikte som har två uttryck…”

I tillägg skriver författaren att Mikkel stjäl pengar från Ulf, är berusad och talar med ett samiskt tonfall. Med samiskt tonfall beskriver Nesbö med ”tryck och hög ton på första eller andra ordet för att därefter följas av ett fallande tonfall genom resten av meningen, oberoende av innehåll. Det fick allt att låta som ett klagomål”.

Det skall åter igen omnämnas att boken utkommit nyligen år 2015.

Källa
Roman "NMera blod"


Rasism och diskriminering av samer i skuggan av kolonisation av Sameland


Stiftelsen Gaaltije planerar att starta upp ett project om svenskarnas colonisation av Sameland och behöver din hjälp. Projektet skall spegla rasism och diskriminering mot det samiska folket genom kolonisation.

Detta kan ske genom att du bidrar med material enligt följande;

o Citat från den offentliga och folkliga debatten såsom inlägg och kommentarer i social media.
o Citat och urklipp från media och andra dokument.
o Korta filmer och ljudklipp med personer som återger en personlig erfarenhet eller upplevelse med utgångspunkt från sin etniska bakgrund.
o Utdrag ur offentliga dokument, lagtexter och domar och som åskådliggör förhållandet mellan staten och den samiska urbefolkningen.
o eller annat material som är intressant och relevant för dig.

Mejla ditt material till kolonisation(@)gaaltije.se (skriv adressen själv, det går inte att bara trycka på denna). Var noga med att ange var och när du hittat materialet samt vem som uttryckt eller står bakom det. Stiftelsen Gaaltije förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att använda insänt material i utställningen.

Källa
Gaaltije (www. Gaaltije.se)

Nytt samiskt projekt om rasism "Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?"


Vad ska bort?
" - samer är inte svenskar"
" - Kan man yrka skyddsjakt på samer?"
"- Visst utgår vi från allas lika värde, men en ratificering av ILO 169 skulle innebära att Sverige inte kan ta tillvara de rikedomar som finns i norr."

”Vad ska bort” är namnet på den samiska stiftelsen Gaaltijes nya proojekt om rasism och diskriminering mot samer.

Sedan valet 2014 har diskussionerna om Sveriges förhållande till invandring och flyktingmottagande varit livliga. Efter tal om minskade kvoter och stängda gränser har debatten även kommit att innehålla ifrågasättande av sedan länge etablerade folkgrupper såsom samer och minoriteter och dess status som medlemmar i den svenska staten. Sverigedemokraterna och dess politik har beskyllts för att vara främlingsfientlig och rasistisk och det övriga politiska etablissemanget och samhället har varit noga med att offentligt ta avstånd från dem. Här verkar vi vara nöjda. Den enkla lösningen för att gå vidare är att skylla på SD och dess politik och noga offentligt säkerställa att vi inte sympatiserar med dem. Samtidigt väljer vi att bortse från att det i samhällets traditionella strukturer är inbyggt ett system som tar sin utgångspunkt i majoritetssamhället och dess kultur och värderingar och mer eller mindre aktivt motverkar annan.

Stiftelsen Gaaltije vill med projektet "Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?" ifrågasätta synen på främlingsfientlighet, rasism och kolonialism  och förhållandet dem emellan. Kan man genom att aktivt ta avstånd från enbart något av dem ha gott samvete? Kan man vara kolonialist men inte rasist?"

Grunden i projektet är en utställning som åskådliggör den samiska situationen i det svenska kolonialsamhället idag och baseras på skildringar från mass- och social media samt styr-, regler- och andra officiella dokument och skrifter.

Källa
Gaaltije (www.Gaaltije.se)Bok om samer och rasism nominerad till prestigefyllt litteraturpris


Författaren Maja Hagerman är en av de nominerade till Augustpriset, med sin bok om rasbiologen Herman Lundborg och Rasbiologiskt institut.

BokenKäraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta” är berättelsen om det rasbiologiska institutets märkliga grundare i Uppsala och hans betydelse för rasismen mot samerna. Under många år arbetar han fanatiskt med att mäta skallar och dela in människor i olika raser. Sedan gör han något helt oväntat. Han får barn och gifter sig med en kvinna av en börd som han själv definierat som rasmässigt undermålig. Det är gåtan?

Augustpriset är ett av Sveriges mest uppmärksammade och prestigefyllda litterära priser. Tre jurygrupper nominerar sex titlar i kategorierna Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Bland de 18 nominerade böckerna kommer tre elektorsförsamlingar med sammanlagt 63 personer att rösta fram en vinnare i vardera kategorin. Prisutdelningen sker vid Augustgalan måndagen den 23 november i Stockholms konserthus. Svenska Förläggareföreningen instiftade priset 1989 för att belöna och sätta fokus på de bästa nyutkomna böckerna på svenska varje år. Augustpriset och Lilla Augustpriset delas ut av Svenska Förläggareföreningen.
Källa
Augustpriset (www Augustpriset.se) (http://www.augustpriset.se/2015-ars-nominerade-titlar)

DO lägger ner anmälan om diskriminering mot samer


Diskrimineringsombudsmannen (DO) lägger ner anmälan om diskriminering mot ett företag som lanserar en spritflaska med namnet jojk och dessutom en sort som har namnet Nubben, vars flaska pryds av en same. DO tycker att det är okey att samer och samiska namn används på spritflaskor.

Det finns för många samebarn anser kommun?

I Alta kommun har antalet samebarn som vill gå i samisk förskola ökat år efter år. Nu har antalet samebarn blivit för många. Alta kommun har beslutat att antalet platser i den samiska förskolan Álttá Siida inte får utökas under hösten 2015.

Förskolan Álttá Siida har nu överklagat beslutet till Länsstyrelsen.

Den lokala sameföreningen säger att Alta kommun har en skyldighet enligt norska förskoleförordningen att alltid ordna med ett samiskt förskoleutbud, samt bryter mor 2 § i norska förskoleförordningen ”barnehagen skal ta hensyn til… etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur”, samt mot norska grundlagens paragraf 110a om att förhållanden för samisk kultur skall tillrättaläggas. I tillägg rimmar det illa mot Alta kommuns beslut ” viktig å tilrettelegge for samisk språk og kultur

Källa:
Alta kommuns styrelseprotokoll

Samer mest utsatta för våld


Tromsö universitet har publicerat en färsk forskningsstudie om våld. Av studien framgår att 45 % av den samiska befolkningen har varit utsatt för våld och övergrepp. Motsvarande siffra är 29,6 % hos majoritetsbefolkningen. Studien omfattar 11.296 samer med 80,6 % svarsfrekvens. Forskningsstudien finns nu publicerad i Scandinavian Journal of Public Health.

Källa:
Scandinavian Journal of Public Health 2015

Gällivarepolis reagerar på polischefens kritik i TV efter hatbrott mot samerna: "Jag sågar honom längs med fotknölarna".


I efterdyningarna av Kalla Faktas granskande reportage om samehat i Gällivare har reaktionerna varit mycket starka. Kraftig kritik inom Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund har krävt ett ministermöte, och polischefen i region nord, Micael Säll Lindahl sågade polisens insats i TV4 Nyheterna.
Uttalandet har retat upp Gällivarepolisen Mikael Hannu som var med och ”utredde” fallet och som nu går till stark kritik av polischefen. Läs mer på NSD http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/gallivarepolisen-sagar-chefen-9596932.aspx

Källa
NSD (www.nsd.se)

Polisen anmäler sig själv efter Kalla fakta program om samehat

Efter Kalla faktas granskning av hatet mot samerna polisanmäler nu polisen sig själv. Polisen vill veta om de var lagligt att lämna ut bevismaterial till media.


Se mer:

Källa
TV 4 (www.tv4.se)

Ny spritsort anmäls till DO för diskriminering av samer

Företaget Lapland Water AB i Gällivare  lanserar en ny vodka med märket jojk. Om produkten säger företaget ” Lapland Jojk baseras på ett unikt recept byggt på …samiska inslag från naturen i norr” och ” Likt den samiska folksången passar drycken utmärkt vid de flesta tillfällen. Jojk har sina rötter i Lapland”.
En medlem i Lainovuoma sameby anmäler nu företaget Lapland Water AB till diskrimineringsombudsmannen för att det har döpt en spritsort till "Jojk".

Anmälaren skriver  "I flera generationer har bilden av den"fulla lappen" som jojkar med en flaska brännvin använts för att göra narr av samer" och "Jag vill inte att delar av min min kultur ska bli synonymt med alkohol konsumtion och fylla eftersom alkohol har aldrig varit en del av den samiska kulturen jag vill inte att man förstärker negativa stereotyper genom att kalla alkoholhaltiga produkter t.ex. Jojk som förstärker negativa stereotyper av samer och den samiska kulturen, jag vill inte att man använder ett namn på en produkt som skadar samers självbild av våran kultur genom att man normaliserar alkohol och jojk."
Källa
DO (www.do.se)
Lapland Spirits (www.laplandspirits.com)


Samepojke kallades lappjävel i skolan efter TV-program om samehat

En samisk pojke på en mellanstadieskola retad i Norrland blev kallad för lappjävel efter TV 4:as program "Kalla Fakta" om samehat. Dagen efter Kalla Faktas 
program utsattes samepojken för grov mobbing och fick ta emot glåpord som "Lappdjäväl".

Läs mer på Sameradions hemsida: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6280209

Källa:
Sveriges Radio

Inga samer i statliga styrelser eller insynsråd


Regeringen utser varje år ett stort antal ordföranden och ledamöter till olika statliga styrelser och insynsråd. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) ansåg att de flesta personer som regeringen utser har för lika bakgrund och kommer huvudsakligen från Stockholm. Kulturministern ville ha en mer blandad och mångkulturell tillsättning av statliga representanter. Organisationen "Rättviseförmedlingen", (www.rattviseformedlingen.se), fick våren 2015 uppdrag att utarbeta en nomineringslista av nya personer att utses av regeringen. Listan presenterades för några dagar sedan.

Verddeviessu kunde i går avslöja att någon kulturell breddning inte föreslås av Rättviseförmedlingen. Inga samer, judar, romer eller tornedalningar, dvs inga från de nationella minoriteterna, föreslås till statliga styrelser eller insyningsråd. Verddeviessu har publicerat alla nominerade namn på bloggen http://www.verddeviessu.blogspot.dk/


Nu har Rättviseförmedlingen förslag uppmärksammats i Sveriges största kvällstidning Aftonbladet Se länk:  http://www.aftonbladet.se/debatt/article21589171.ab