Samer mest utsatta för våld


Tromsö universitet har publicerat en färsk forskningsstudie om våld. Av studien framgår att 45 % av den samiska befolkningen har varit utsatt för våld och övergrepp. Motsvarande siffra är 29,6 % hos majoritetsbefolkningen. Studien omfattar 11.296 samer med 80,6 % svarsfrekvens. Forskningsstudien finns nu publicerad i Scandinavian Journal of Public Health.

Källa:
Scandinavian Journal of Public Health 2015

0 kommentarer: