Nytt samiskt projekt om rasism "Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?"


Vad ska bort?
" - samer är inte svenskar"
" - Kan man yrka skyddsjakt på samer?"
"- Visst utgår vi från allas lika värde, men en ratificering av ILO 169 skulle innebära att Sverige inte kan ta tillvara de rikedomar som finns i norr."

”Vad ska bort” är namnet på den samiska stiftelsen Gaaltijes nya proojekt om rasism och diskriminering mot samer.

Sedan valet 2014 har diskussionerna om Sveriges förhållande till invandring och flyktingmottagande varit livliga. Efter tal om minskade kvoter och stängda gränser har debatten även kommit att innehålla ifrågasättande av sedan länge etablerade folkgrupper såsom samer och minoriteter och dess status som medlemmar i den svenska staten. Sverigedemokraterna och dess politik har beskyllts för att vara främlingsfientlig och rasistisk och det övriga politiska etablissemanget och samhället har varit noga med att offentligt ta avstånd från dem. Här verkar vi vara nöjda. Den enkla lösningen för att gå vidare är att skylla på SD och dess politik och noga offentligt säkerställa att vi inte sympatiserar med dem. Samtidigt väljer vi att bortse från att det i samhällets traditionella strukturer är inbyggt ett system som tar sin utgångspunkt i majoritetssamhället och dess kultur och värderingar och mer eller mindre aktivt motverkar annan.

Stiftelsen Gaaltije vill med projektet "Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?" ifrågasätta synen på främlingsfientlighet, rasism och kolonialism  och förhållandet dem emellan. Kan man genom att aktivt ta avstånd från enbart något av dem ha gott samvete? Kan man vara kolonialist men inte rasist?"

Grunden i projektet är en utställning som åskådliggör den samiska situationen i det svenska kolonialsamhället idag och baseras på skildringar från mass- och social media samt styr-, regler- och andra officiella dokument och skrifter.

Källa
Gaaltije (www.Gaaltije.se)0 kommentarer: