Inga samer i statliga styrelser eller insynsråd


Regeringen utser varje år ett stort antal ordföranden och ledamöter till olika statliga styrelser och insynsråd. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) ansåg att de flesta personer som regeringen utser har för lika bakgrund och kommer huvudsakligen från Stockholm. Kulturministern ville ha en mer blandad och mångkulturell tillsättning av statliga representanter. Organisationen "Rättviseförmedlingen", (www.rattviseformedlingen.se), fick våren 2015 uppdrag att utarbeta en nomineringslista av nya personer att utses av regeringen. Listan presenterades för några dagar sedan.

Verddeviessu kunde i går avslöja att någon kulturell breddning inte föreslås av Rättviseförmedlingen. Inga samer, judar, romer eller tornedalningar, dvs inga från de nationella minoriteterna, föreslås till statliga styrelser eller insyningsråd. Verddeviessu har publicerat alla nominerade namn på bloggen http://www.verddeviessu.blogspot.dk/


Nu har Rättviseförmedlingen förslag uppmärksammats i Sveriges största kvällstidning Aftonbladet Se länk:  http://www.aftonbladet.se/debatt/article21589171.ab


0 kommentarer: