DO lägger ner anmälan om diskriminering mot samer


Diskrimineringsombudsmannen (DO) lägger ner anmälan om diskriminering mot ett företag som lanserar en spritflaska med namnet jojk och dessutom en sort som har namnet Nubben, vars flaska pryds av en same. DO tycker att det är okey att samer och samiska namn används på spritflaskor.

0 kommentarer: