Det finns för många samebarn anser kommun?

I Alta kommun har antalet samebarn som vill gå i samisk förskola ökat år efter år. Nu har antalet samebarn blivit för många. Alta kommun har beslutat att antalet platser i den samiska förskolan Álttá Siida inte får utökas under hösten 2015.

Förskolan Álttá Siida har nu överklagat beslutet till Länsstyrelsen.

Den lokala sameföreningen säger att Alta kommun har en skyldighet enligt norska förskoleförordningen att alltid ordna med ett samiskt förskoleutbud, samt bryter mor 2 § i norska förskoleförordningen ”barnehagen skal ta hensyn til… etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur”, samt mot norska grundlagens paragraf 110a om att förhållanden för samisk kultur skall tillrättaläggas. I tillägg rimmar det illa mot Alta kommuns beslut ” viktig å tilrettelegge for samisk språk og kultur

Källa:
Alta kommuns styrelseprotokoll

0 kommentarer: