Förbättrad situation och minskat välfärdsgap för romer
Alliansen har presenterat ny budget till riksdagen som innefattar satsningar mot diskriminering av romer.

Regeringen bedömer att en rad insatser kommer att krävas för att romers situation ska kunna förbättras och för att välfärdsgapet till majoritetsbefolkningen ska bli mindre. Satsningen uppgår till 46 miljoner kronor fördelat på fyra år, 2012-2015. Satsningen kommer att presenteras närmare i en skrivelse till riksdagen under hösten.

Källa: Regeringskansliet

0 kommentarer: