Centerpartister lämnade politiskt möte i protest mot rasistiskt uttalande

Det var i måndags som Kalix kommunfullmäktiges 41 ledamöter hade en arvoderad utbildningsdag. Temat för utbildningsdagen var framtidsvisioner för Kalix kommun. De folkvalda politikerna

delades in i grupper och en grupp bestod av Margaretha Vikman (S), Ulla Granath Björnström (M), Valter Lindh (C) och Stig Carlsson (S). Det var i det sammanhanget som Margaretha Vikman (S) äntrade talarstolen och sa "lappar tycker jag inte om de utnyttjar bara bidragssystem, och förresten finnarna som
inte lärt sig svenska tycker jag heller inte om".

Den centerpartistiska ledamoten i Kalix, Valter Lind

(Se bilden), skriver på sin facebook-sida:

”Inte glad över senaste fullmäktige utbildning. I

vårt grupparbete säger plötsligt en av fullmäktigeledamöterna: "lappar
tycker jag inte om de utnyttjar bara bidragssystem, och förresten finnarna som inte lärt sig svenska tycker jag heller inte om". Jag replikerar att du är
ju rasist, och ledamoten säger ja! när det gäller dessa är jag rasist. Försöker
att få ledamoten att ta sitt förnuft till fånga, men lyckas inte.”

Inga-Lisa Samuelsson (C) och Valter Lindh (C) lämnade mötet i protest. Innan dess

hade Valter Lindh i talarstolen frågat om alla ledamöter delade
socialdemokratens uppfattningar och fick inget svar.


Läs mer på NSD!

Bild: Valter Lindh (C)

0 kommentarer: