SD politiker vill skära ned DO

Riksdagsledamot William Petzäll, Sverigedemokraterna, vill skära ned DO och har nu ställt en interpellation till integrationsminister Erik Ullenhag.

William Petzäll säger i interpellationen ”DO byggt en för skattebetalarna kostsam byråkratisk pyramid, blåst till storms mot svenska traditioner…. DO:s omtalade svenskfientliga attacker på kulturarvet och myndighetens närmast religiösa iver för mångkulturalism har enligt min mening gått alldeles för långt.”

Läs mer

0 kommentarer: