Övergrepp mot romer kartläggs

Integrationsminister Erik Ullenhag säger till SVT att regeringen ska ta fram en rapport om de övergrepp som romer utsatts för i Sverige. integrationsminister Erik Ullenhag säger vidare att de samhällsinstitutioner som har haft ansvar för övergreppen ska pekas ut.

Regeringens Delegation för romska frågor har tidigare uttalat att man önskat en Sanningskommission om romerna. Nu blir det inte så. Men, rapporten i stora drag kommer att fylla samma funktion.

Bland romerna är det delade meningar om den tilltänkta rapporten. Ordförande för Internationella romska och resandes kvinnors forum, Rosita Grönfors säger till TT ”Jag tycker att de ska strunta i det som har hänt, det är historia. Jag vill att regeringen bryr sig om de romer som diskrimineras i dag i stället.”

Källa: SVT Rapport och TT (www.tt.se)

Ny dokumentär om samerna skildrar Finlands mörka historia

I Finland går debatten om Finlands mörka historia het just nu. Anledningen är en dokumentärfilm av Anja Ahola om förfinskning av samebarn i deras skolgång. Efter andra världskriget skickades samebarn från 6 års ålder till speciella internatskolor för samebarn. På internatskolan hade de ingen kontakt med föräldrar eller släktingar under månader. Själva skolgångens syfte var att förfinska samebarnen. Andra i debatten menar att det var en bra politik för att anpassa och förbereda samebarnen till ett bra samhällsliv i Finland.

Dokumentärfilmen heter "Suopma bođii Sápmái", (Finland kom till Sameland), och har haft premiär i dagarna på urfolksfilmfestivalen ”Skábmagovat” i Enare, Finland.

Anti-samisk politiker lämnar Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas starke man i Härjedalen, Olle Larsson, har under lång tid propagerat mot samiska rättigheter. Olle Larsson menar dessutom att samerna inte är ett urfolk i Sverige. Sametingets förre ordförande uttalade i ett pressmeddelandeOlle Larsson gav den aggressivitet som finns i Härjedalen mot samerna ett ansikte”.

Nu lämnar han sitt parti. Anledningen är, enligt Östersundsposten, att han anser att Sverigedemokraterna inte velat aktivera sig i samefrågor. I Östersundsposten säger Olle Larsson att känner han en djup besvikelse att Sverigedemokraterna inte lämnat in en enda motion om samerna och samiska rättigheter. Detta trots att partiet har kommit in med över 100 motioner till riksdagen.

Olle Larsson kommer dock att sitta kvar i kommunalfullmäktige i Härjedalen som politisk vilde. Men, den enda fråga som Olle Larsson fått gehör för handlar inte om samerna utan att kommunen skall använda kranvatten i stället för vatten på flaska.

Läs mer

Samiska språket diskrimineras trots lagskydd

Riksdagen antagit en samisk språklag 2010 som ger samiskan officiell status i det samiska förvaltningsområdet. Det samiska förvaltningsområdet består av 18 kommuner i Norrland. Det beror helt och hållet på kommunerna i det samiska förvaltningsområdet om lagen skall uppfyllas och ge samiskan officiell status.

Enligt en undersökning denna vecka, av sameradion i Sverige, följs inte lagstiftningen.

Verddeviessu kan nu avslöja, efter en rundringning, att många kommunchefer och kommunalråd inte ens vet vad samiska språklagen betyder eller innehåller. Inte undra på att kommuner bryter mot språklagen!

Samebarn diskrimineras trots lag och internationella konventioner

Sverige har undertecknat och förbundit att följa två av Europarådets konventioner om nationella minoriteter. I tillägg har FN:s Barnkonvention ett särskilt stadgande om urfolksbarns rätt till sitt språk och sin kultur. Som följd av Europarådets konventioner har riksdagen antagit Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen skall stärka barns utveckling av kulturell identitet och barns egna minoritetsspråk. I riktlinjer med lagen skall kommuner erbjuda samisk förskola.

Det samiska förvaltningsområdet har varit inlandskommuner i Norrbottens län. För ett år sedan utvidgades det samiska förvaltningsområdet med ytterligare 14 kommuner i Västerbottens- och Jämtlands län.

Enligt en undersökning av sameradion i Norge och Sverige följs inte lagstiftningen. Av de 14 kommunerna ges bara utbud om samisk förskola i två av dessa kommuner.

Det finns dock inget straff eller påföljd för de kommuner som inte följer Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Läs mer

Källa: SR Sámi Radio och NRK Sápmi.

27:e januari - Internationella minnesdagen

Den 27 januari är den Internationella minnesdagen för förintelsens offer och människor i hela världen samlas för att manifestera mot främlingsfientlighet, rasism och intolerans.

Norrlandskommuner bryter mot samisk språklag

Sedan många år är samiska officiellt språk i fyra kommuner i Norrbottens län; Kiruna, Gällivare, Jokkmokks och Arjeplogs kommuner. Dessa kommuner kallas för det samiska förvaltningsområde. Det innebär bl.a. att samer skall kunna kommunicera och ges service på sitt eget modersmål samiska. Sedan 1:a januari 2010 utvidgades det samiska förvaltningsområdet med ytterligare 14 kommuner.

Enligt en undersökning av sameradion i Norge och Sverige följs inte den samiska språklagen. Av de 14 kommunerna ges bara tolkservice på samiska i två av dessa kommuner; Arvidsjaur och Vilhelmina.

Det finns dock inget straff eller påföljd för de kommuner som inte följer den samiska språklagen.

Läs mer

Källa: SR Sámi Radio och NRK Sápmi.