Verddeviessu uppmanar DO i Sverige att ta samiskan på allvar?

Norska Diskrimineringsombudsmannen (DO) har samiska på sin hemsida. Det har inte DO i Sverige trots att samerna är Sveriges urfolk. Verddeviessu uppmanar nu DO att ta samiskan på allvar och införa information om diskriminering även på samiska!

Du kan jämföra själv de olika DOS hemsidor nedan:

Norska DO:s hemsida på samiska kan du läsa här.

Svenska DO:s hemsida på icke-samiska kan du läsa här.

0 kommentarer: