Verddeviessu går in i närkamp på internet

På internet görs ideligen inlägg i en ständigt pågående debatt om samerna. Många gånger har inläggen en rasistisk underton, i andra fall uppvisar de en omfattande kunskapsbrist med förvrängda fakta. Allvarligare är att det finns krafter som ägnar sig åt historierevisionism, man skriver om samernas och Sveriges historia enligt en politisk agenda, för att kunna använda den nya historien som propaganda mot samer och som argument mot samernas rättigheter.

Internet har blivit ytterligare ett medel för att förmedla diskriminerande och rasistiska uppfattningar eller inlägg som ger uttryck åt intolerans mot samerna. Enligt forskare från Helsingfors Universitet kommer denna typ av inlägg mot samer att öka.

Ett av Verddeviessus mål är att gå i svaromål mot denna typ av inlägg som riktar sig mot det samiska folket. (Ist för befolkning)
På den här webbsidan kommer att finnas uppdaterade länkar till bloggar, debatter eller andra inlägg på internet som riktar sig mot samerna. På så sätt kan du själv följa eller själv aktivt delta i aktuella debatter om samerna. Under fliken "samerna" kommer du att hitta de vanligaste missförstånden om samerna och faktaargument som motbevisar dessa.

Hittar du ett inlägg på internet som inte finns publicerat här mejla då till debatt@verddeviessu.org

Verddeviessu har nu gjort sin första entré på internet genom att besvara en blogg som påstår att samerna vill vara en egen självständig stat och samtidigt behålla förmåner? Naturligtvis är båda påståenden osanna. Att argumentera mot Verddeviessu innebär att personer får argumentera mot fakta.

Läs mer om Verddeviessus första Besvarande av osanningar om samerna på internet här!

0 kommentarer: