DO i Sverige gillar inte samiska?

Norska Diskrimineringsombudsmannen (DO) har samiska på sin hemsida. Det har inte DO i Sverige trots att samerna är Sveriges urfolk. I stället har DO i Sverige sin hemsida på engelska förutom svenska. Kanske bor det mer engelsmän i Sverige än samer?

Du kan jämföra själv de olika DOS hemsidor nedan:

Norska DO:s hemsida på samiska kan du läsa här.

Svenska DO:s hemsida på icke-samiska kan du läsa här.

0 kommentarer: